publicaties op het gebied van groene theologie (klik op de titel voor de tekst):

4 blogs op www.Lazarus.nl

–  ‘Groen bijbellezen’, bijbelblog NBG

preekschets voor Michazondag (20 oktober) over Genesis 9:9-10

Groene theologie’ op www.vrijzinnig.nl

– ‘Groene theologie en de weerstand daartegen’ in Ophef 2019/1

– ‘Groene theologie’ in Open Deur maart 2019

Groene theologie verandert ons denken in De Linkerwang maart 2019

Het is hoog tijd voor een groene theologie in Nederlands Dagblad 8 februari 2019

Geloof Aarden in Wijs september 2017

Geboeid door Kune Biezeveld. Ook in de natuur is God te vinden.’ in Soteria. Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 34e jaargang, nummer 2, 2017

Ecofeministische theologie in theorie en praktijk’ in Tijdschrift voor Geestelijk Leven themanummer de aarde die ons draagt en leidt Jaargang 72, nr 6

‘De aarde is van God’ in Tussenruimte 2016-2

‘Laudato Si’ en ecofeminisme’ in Zijspiegel 5

‘Voedsel voor lichaam en ziel’ in Herademing maart 2013 (‘Koken en eten verbindt mij met de rest van de schepping. En daarmee ook met de Schepper. Het houdt me, net als veel andere huishoudelijke taken, bij de aarde.’ Over het bereiden van een grote vis en over modderige wortels, over tijd en aandacht, over anders vasten als levenshouding.)

‘Schepping’ workshop op Vrouwensynode 2012

‘Brood genoeg’ in Wijs 2009

overige publicaties (een selectie):

Teresa van Avila (1515-1582) en spiritueel leiderschap van vrouwen in Zijspiegel

Steeds weer de eerste vrouwelijke dominee’, recensie 100 jaar vrouwen op de kansel, in Tijdschrift voor Geschiedenis.

‘Onderzoek naar de achterban van de Vrouwensynode’ (2012)

‘Heilig is alle kunst’ (over Anne Zernike) in special Menno en Ad Rem, Remonstrants Maandblad nr. 15, juni 2011

– ‘De diversiteit van God’ over het belang van de drie-eenheid, in FIER.

– ‘Als het maar bijbels is. Maria in de protestantse traditie.’ in Werkkatern 23, stichting ‘Midden onder U’

– Interviews met Elisabeth Schüssler Fiorenze, Marijke de Bruijne, Riet Bons-Storm,  Annelies Knoppers en anderen in o.a. Volzin en Fier.

– Bevochten plezier. Over lust, macht en moraal (KBSR en PSVG, 1995)

– Een ijsje op zondag. Cultuurverschillen tussen katholieken en protestanten.  (Kok, 1992)

– Maria, een beeld van een vrouw (KRO, 1988)

– Een huis van vrede. Teksten voor een bijbels leerhuis. (Gooi en sticht, 1986)