Publicaties

publicaties op het gebied van groene theologie (klik op de titel voor de tekst):

-‘Verantwoordelijk handelen in de huidige klimaatcrisis’ in Speling, 2/2022, themanummer Verantwoordelijkheid

– ‘Zien vanuit een ander frame, de taal van de natuur in de christelijke traditie’, gesprek van Antje van der Hoek met Trees van Montfoort, in: Vele talen, in alles de liefde, Skandalon 2022

– ‘De ruimte delen met medeschepselen’ in Christen Democratische Verkenningen, oktober 2021, themanummer Gedeelde ruimte

‘Het eerste scheppingsverhaal vanuit ecologisch perspectief’ in: Schrift, tijdschrift over de bijbel, augustus 2021, themanummer De groene Bijbel

–  ‘Permacultuur en groene theologie’, een briefwisseling tussen Annette Merz en Trees van Montfoort, blog Stichting Pardes

–  ‘Mensen hoeven niet te heersen’ in: Sophie, mei 2021

–  ‘Feiern und Fasten als Partner’ in: Junge Kirche, 2021-1

– bijdrage aan Groen leesrooster van NBG/VBG (via de app Mijn Bijbel)

– ‘Zingen met alle schepselen’ in: Benedictijns tijdschrift 2020/3

– ‘Gods scheppende aanwezigheid of waarom theologie groen moet zijn.’ in: En door wie alles geschapen is. Scheppingsgeloof en ecologie. (red. Peter de Mey en Luc De Saeger), Leuven: Halewijn 2020

– ‘Vriendschap sluiten met gewonde mensen en andere medeschepselen, slotbeschouwing’, in: De schepping in het midden. Klimaatcrisis als theologische uitdaging, NZR-Cahiers 5, uitgave van de Nederlandse Zendingsraad, zomer 2020

‘In de schepping geeft God zichzelf’  in Herademing december 2019

‘Een ecologische crisis bij Hosea?’ in: Met Andere Woorden nov. 2019

4 blogs op www.Lazarus.nl

–  ‘Groen bijbellezen’, bijbelblog NBG

preekschets voor Michazondag (20 oktober) over Genesis 9:9-10

‘Groene theologie’ op www.vrijzinnig.nl

‘Groene theologie en de weerstand daartegen’ in: Ophef 2019/1

– ‘Groene theologie’ in: Open Deur maart 2019

Groene theologie verandert ons denken in: De Linkerwang maart 2019

– ‘Het is hoog tijd voor een groene theologie’ in: Nederlands Dagblad 8 februari 2019

Geloof Aarden in: Wijs september 2017

Geboeid door Kune Biezeveld. Ook in de natuur is God te vinden.’ in: Soteria. Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 34e jaargang, nummer 2, 2017

Ecofeministische theologie in theorie en praktijk’ in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven themanummer De aarde die ons draagt en leidt Jaargang 72, nr 6

‘De aarde is van God’ in: Tussenruimte 2016-2

‘Laudato Si’ en ecofeminisme’ in: Zijspiegel 5

‘Voedsel voor lichaam en ziel’ in: Herademing maart 2013

‘Schepping’ workshop op Vrouwensynode 2012

‘Brood genoeg’ in: Wijs 2009

overige publicaties (een selectie):

Teresa van Avila (1515-1582) en spiritueel leiderschap van vrouwen in: Zijspiegel

Steeds weer de eerste vrouwelijke dominee’, recensie 100 jaar vrouwen op de kansel, in: Tijdschrift voor Geschiedenis.

‘Onderzoek naar de achterban van de Vrouwensynode’ (2012)

‘Heilig is alle kunst’ (over Anne Zernike) in: special Menno en Ad Rem, Remonstrants Maandblad nr. 15, juni 2011

– ‘De diversiteit van God’ over het belang van de drie-eenheid, in: FIER.

– ‘Als het maar bijbels is. Maria in de protestantse traditie.’ in: Werkkatern 23, stichting ‘Midden onder U’

– Interviews met Elisabeth Schüssler Fiorenza, Marijke de Bruijne, Riet Bons-Storm,  Annelies Knoppers en anderen in o.a. Volzin en Fier.

– Bevochten plezier. Over lust, macht en moraal, Utrecht: KBSR en PSVG 1995

– Een ijsje op zondag. Cultuurverschillen tussen katholieken en protestanten.  Kampen: Kok 1992

– Maria, een beeld van een vrouw Hilversum: KRO 1988

– Een huis van vrede. Teksten voor een bijbels leerhuis. Hilversum: Gooi en sticht 1986