Publicaties

publicaties op het gebied van groene theologie (klik op de titel voor de tekst):

‘Groene theologie’ op theologie.nl.

-‘Groene theologie’ in De eerste dag, handreiking bij de jaarorde, lente 2023 – jrg. 46, p. 2-3

– ‘Groene kerkdienten’ in Laetare, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek, jrg. 38, nr. 5, november 2022

– ‘Schepping is geen strijd’ in Met andere woorden, vakblad Bijbel en vertalen, oktober 2022 (gratis te bestellen)

– ‘Catherine Keller’ in De moderne theologen. Perspectieven op de 21ste eeuw, Boom 2022

– ‘Verantwoordelijk handelen in de huidige klimaatcrisis’ in Speling, 2/2022, themanummer Verantwoordelijkheid

– ‘Zien vanuit een ander frame, de taal van de natuur in de christelijke traditie’, gesprek van Antje van der Hoek met Trees van Montfoort, in Vele talen, in alles de liefde, Skandalon 2022

– ‘De ruimte delen met medeschepselen’ in Christen Democratische Verkenningen, oktober 2021, themanummer Gedeelde ruimte

‘Het eerste scheppingsverhaal vanuit ecologisch perspectief’ in: Schrift, tijdschrift over de bijbel, augustus 2021, themanummer De groene Bijbel

–  ‘Permacultuur en groene theologie’, een briefwisseling tussen Annette Merz en Trees van Montfoort, blog Stichting Pardes

–  ‘Mensen hoeven niet te heersen’ in: Sophie, mei 2021

–  ‘Feiern und Fasten als Partner’ in: Junge Kirche, 2021-1

– bijdrage aan Groen leesrooster van NBG/VBG (via de app Mijn Bijbel)

– ‘Zingen met alle schepselen’ in: Benedictijns tijdschrift 2020/3

– ‘Gods scheppende aanwezigheid of waarom theologie groen moet zijn.’ in: En door wie alles geschapen is. Scheppingsgeloof en ecologie. (red. Peter de Mey en Luc De Saeger), Leuven: Halewijn 2020

– ‘Vriendschap sluiten met gewonde mensen en andere medeschepselen, slotbeschouwing’, in: De schepping in het midden. Klimaatcrisis als theologische uitdaging, NZR-Cahiers 5, uitgave van de Nederlandse Zendingsraad, zomer 2020

‘In de schepping geeft God zichzelf’  in Herademing december 2019

‘Een ecologische crisis bij Hosea?’ in: Met Andere Woorden nov. 2019

4 blogs op www.Lazarus.nl

–  ‘Groen bijbellezen’, bijbelblog NBG

preekschets voor Michazondag (20 oktober) over Genesis 9:9-10

‘Groene theologie’ op www.vrijzinnig.nl

‘Groene theologie en de weerstand daartegen’ in: Ophef 2019/1

– ‘Groene theologie’ in: Open Deur maart 2019

Groene theologie verandert ons denken in: De Linkerwang maart 2019

‘Het is hoog tijd voor een groene theologie’ in: Nederlands Dagblad 8 februari 2019

Geloof Aarden in: Wijs september 2017

Geboeid door Kune Biezeveld. Ook in de natuur is God te vinden.’ in: Soteria. Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 34e jaargang, nummer 2, 2017

Ecofeministische theologie in theorie en praktijk’ in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven themanummer De aarde die ons draagt en leidt Jaargang 72, nr 6

‘De aarde is van God’ in: Tussenruimte 2016-2

‘Laudato Si’ en ecofeminisme’ in: Zijspiegel 5

‘Voedsel voor lichaam en ziel’ in: Herademing maart 2013

‘Schepping’ workshop op Vrouwensynode 2012

‘Brood genoeg’ in: Wijs 2009

overige publicaties (een selectie):

Teresa van Avila (1515-1582) en spiritueel leiderschap van vrouwen in: Zijspiegel

Steeds weer de eerste vrouwelijke dominee’, recensie 100 jaar vrouwen op de kansel, in: Tijdschrift voor Geschiedenis.

‘Onderzoek naar de achterban van de Vrouwensynode’ (2012)

‘Heilig is alle kunst’ (over Anne Zernike) in: special Menno en Ad Rem, Remonstrants Maandblad nr. 15, juni 2011

– ‘De diversiteit van God’ over het belang van de drie-eenheid, in: FIER.

– ‘Als het maar bijbels is. Maria in de protestantse traditie.’ in: Werkkatern 23, stichting ‘Midden onder U’

– Interviews met Elisabeth Schüssler Fiorenza, Marijke de Bruijne, Riet Bons-Storm,  Annelies Knoppers en anderen in o.a. Volzin en Fier.

– Bevochten plezier. Over lust, macht en moraal, Utrecht: KBSR en PSVG 1995

– Een ijsje op zondag. Cultuurverschillen tussen katholieken en protestanten.  Kampen: Kok 1992

– Maria, een beeld van een vrouw Hilversum: KRO 1988

– Een huis van vrede. Teksten voor een bijbels leerhuis. Hilversum: Gooi en sticht 1986