Teksten op het gebied van religie, cultuur, vrouwenbeweging en duurzaamheid.

voorbeelden:

zie ook: groene theologie

Teresa van Avila (1515-1582) en spiritueel leiderschap van vrouwen in Zijspiegel

Steeds weer de eerste vrouwelijke dominee’, recensie 100 jaar vrouwen op de kansel, in Tijdschrift voor Geschiedenis.

– Foldertekst over seksueel misbruik voor de VPSG

– ‘Heilig is alle kunst’ over Anne Zernicke, in de special Menno en Ad Rem, Remonstrants Maandblad.

‘Brood genoeg voor zo grote hongerige menigte’ over de Bijbel en consumideren, in Wijs, maandblad van de EUG.

– ‘De diversiteit van God’ over het belang van de drie-eenheid, in FIER.

– ‘Als het maar bijbels is. Maria in de protestantse traditie.’ in Werkkatern 23, stichting ‘Midden onder U’

– Intervieuws met Elisabeth Schüssler Fiorenze, Marijke de Bruijne, Riet Bons-Storm,  Annelies Knoppers en anderen in o.a.
  Volzin en Fier.

voorbeelden redactie

– Webredactie www.iwft.nl, www.vrouwensynode.nl en www.pgnn.nl

– (Hoofd)redactie tijdschrift FIER, Nieuwsbrief Vrouwensynode, Kerk en Israël onderweg.

– Eindredactie W.M. Reedijk Zuiver Lezen, uitgeverij Damon