Privacyverklaring

Van Montfoort Communicatie & Journalistiek, gevestigd aan de Opaalweg 63 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Van Montfoort Communicatie & Journalistiek, Opaalweg 63, 3523RL Utrecht, 030-6056306, www.VanMontfoortCommunicatie.nl, info@VanMontfoortCommunicatie.nl (eigenaar: Trees van Montfoort)

Welke gegevens worden verwerkt?

Van Montfoort Communicatie & Journalistiek verwerkt:

– alleen persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, dus geen gegevens over uw activiteiten op de website of IP-adressen

– naam, e-mailadres, soms telefoonnummer en incidenteel woonadres

– geen gevoelige gegevens of gegevens van minderjarigen

Cookies of vergelijkbare technieken worden niet gebruikt.

Met welk doel?

Gegevens worden verwerkt om:

– contact te onderhouden over overeengekomen of nog overeen te komen werkzaamheden

– aanmeldingen voor activiteiten te verwerken

De gegevens die verzameld zijn van de personen die zich aangemeld hebben voor de studiemiddag/boekpresentatie Groene theologie  op 10 mei 2019, zijn alleen gebruikt voor het organiseren van deze middag en zullen mogelijk nog eens gebruikt worden om contact op te nemen over andere activiteiten rond dit boek.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Gegevens worden minimaal bewaard tot de betreffende werkzaamheden of activiteit afgerond en betaald is. Gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard, tenzij u aangeeft dat uw gegevens eerder verwijderd moeten worden, dan worden ze verwijderd.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Van Montfoort Communicatie & Journalistiek vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.