Fries Dagblad, 23 maart 2019: ‘Een mijlpaal. Het boek biedt niet alleen een kritische samenvatting van het denken over theologie, geloof en duurzaamheid, maar het is zeker ook een inspiratiebron voor de toekomst. Dit is het boek waarop iedereen in en rond de kerken die ‘groen’ denkt, heeft gewacht.’

Nederlandse Bibliotheekdienst: ‘Een bijzonder informatief en inspirerend boek, helder geschreven!
Eerste Nederlandse boek over Groene Theologie, zeer informatief; veel thema’s, theologen, aspecten en nieuwe visies komen aan de orde.’

prof. dr. Heleen Zorgdrager: ‘Het is een rijpe vrucht van theologische reflectie en eruditie, in vruchtbaar gesprek gebracht met kerkelijke en maatschappelijke praktijken waarin Van Montfoort ademt en met de vele stemmen en bronnen die voor het vergroenen van de theologie van belang zijn.’

pietvandie.nl/recensies/boeken/inspirerende-ecologische-theologie:  ‘Van Montfoort blijkt een ervaren gids die laat zien hoezeer de Bijbel werd (wordt) gelezen door een antropocentrische bril. Want wat hoeveel breder is de Bijbel in werkelijkheid! Ik moet bekennen dat mijn blikveld ook beperkt was. Ik ken natuurlijk de Bijbelgedeelten waarin sprake is van Gods relatie met de rest van de schepping. Maar doordat Van Montfoort alles op een rijtje zet, valt pas op dat dit geen marginaal thema in de Bijbel is. Ze doet dit ook nog eens op een inspirerende wijze zien. Ik weet zeker dat dit effect zal hebben op mijn tekstkeuze en manier van preken.’

www.bertaltena.com: ‘Met dit belangwekkende boek opent Van Montfoort het terrein van de ecologische theologie. Ze maakt overtuigend duidelijk dat theologie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de ecologische discussie en aan het denken en doen over duurzaamheid. Ze biedt niet alleen een handzaam overzicht, ze laat ook goed zien hoe belangrijk postmoderne inzichten en feministische benaderingen zijn, om de eenzijdigheden in de gangbare (systematische) theologie te bestrijden. Daarnaast helpt haar boek ook om voorbij het kerkelijk duurzaamheidsactivisme te komen.’