Komende lezingen, retraites en studiedagen (overdag, slechts bij hoge uitzondering ‘ s avonds)

5 sept, 3 okt, 7 nov en 12 dec – Utrecht, stiltemeditaties in de Lutherse kerk, thema: schepping, 16.15-17.45 uur

13 september – Leuven, ‘The invisibility of the non-human world’, ESWTR-conferentie 2019

17 september – Amersfoort, ‘profetische pitch’ op het preekfestival

21 september – Warnsveld, 15-17 uur

5 oktober – Zwolle, ‘De Bijbel over ecologische gerechtigheid’ op de Groene Kerkendag 2019 9.30-15.00 uur (uitverkocht)

8 oktober – Den Haag, Geloven in groen (interreligieus), 16-19.30 uur

10 oktober – Bilthoven, ‘Groene theologie: een ander christelijk geluid over duurzaamheid‘, in de Centrumkerk, 19.30-21.00 uur

18 oktober – Oosterbeek, lunchbijeenkomst, Remonstrantse kerk, 12-13.30 uur

1 november – Breda, studiemiddag ‘Groene theologie: theologie in de context van de ecologische crisis’, in de Oecumenische Ekklesia, 13.30-16.00 uur

3 november – Bergum/Burgum, 15-17 uur

10 november – Zwijndrecht / Hendrik Ido Ambacht, lezing ‘Klimaatverandering en rentmeesterschap’, 15.00 uur

17 november – Dokkum, Grote kerklezing

30 november – Utrecht, inspiratiedag De Graal

14 december – Heeswijk-Dinther, abdij van Berne

18 januari  -Nuenen, open preekstoel, 10 uur

26 januari  – Jorwerd

2 februari  – Vries

16 februari – Utrecht, lezing Pauluskerk/Tuindorpkerk, 15.00 uur

29 februari – Utrecht, studiedag leerhuis Johanneskerk

29 maart – Schoonhoven

16 april – Bussum, lezing Groene theologie, in de Lutherse Kerk, 14 uur

25 april 2020 – Groningen

20-24 mei 2020 – Baden-Baden, keynote lecture (ANDANTE, alliantie van Katholieke Vrouwenverenigingen in Europa)

geweest:

1 september – Amersfoort, lezing en gesprek op de Dag van de schepping: ‘Geloven tot je groen ziet. Ecologisch denken als geloofsvorm – Hoe doen we dat?’ 

8 maart – Groningen, lezing ‘Theologie die recht doet aan de aarde en aan vrouwen’ op de studiemiddag Leve de aarde!

19 mei 2019 – Oegstgeest, lezing & gesprek ‘Leven in al zijn volheid: de Bijbel als inspiratiebron voor duurzaam leven’,
15.00-17.30 uur (Zin op Zondag)

27-28 juni Posteldagen diakens en echtgenotes van het bisdom Den Bosch

De ene wereld: ecotheologie van rentmeesterschap tot verbondenheid lezing voor de NLVB

‘Verlossing van de scheppping’ lezing op de studiedag van het netwerk Theologie en Duurzaamheid 12 juni 2015

(de leergang Geloven in de postmoderne samenleving van De Zinnen gaat niet door, dus ook niet mijn colleges over de ecologische theologie van Catherine Keller)