De aangekondigde lezingen, retraites en studiedagen voor 1 juni zijn uitgesteld.

27 maart – Amsterdam, ‘Groene theologie – Theologie in de context van de ecologische crisis’, Stadsklooster La Verna, 14-16 uur

29 maart – Schoonhoven, Kruispoortlezing, Remonstrantse kerk, 14 uur

5 april – Kampen, Groen denken, doen én geloven, Lutherse kerk, 15 uur

16 april – Bussum, lezing Groene theologie, Lutherse Kerk, 14 uur

25 april – Groningen, lezing Groene theologie, Immanuelkerk, 15-17 uur

26 april – Groningen, groene viering, Pepergasthuiskerk, 10.30 uur

4 mei – Leuven, ‘Gods scheppende aanwezigheid of waarom theologie groen moet zijn’, theologische kernlezing studiedag Katholieke Universiteit Leuven over scheppingsgeloof en ecologie is verplaatst naar 29 september

10 mei – Leiden, Groene viering over de vierde scheppingsdag, Ekklesia Leiden

16 mei – Hengelo, Remonstrantse kerk

20-24 mei – Baden-Baden, keynotelecture Andante Study Days: A vulnerable world calls for creative women (voor leden van Andante en andere geïnteresseerde vrouwen) 

26 mei – Den Haag, Bethelkerk, 14.30 uur

27 augustus – Huissen, Bijspijkerdagen (voor theologen en werkers in de religieuze sector)

6 september – Middelburg, Doopsgezinde kerk

13 september – Harmelen

20 september – Roden

29 september – Leuven, Gods scheppende aanwezigheid of waarom theologie groen moet zijn, theologische kernlezing studiedag Katholieke Universiteit Leuven over scheppingsgeloof en ecologie

4 oktober – Aalten

10 oktober – Houten

8 november – Dordrecht (Dubbeldam)

19 november – Wageningen

12 februari 2021 – Dronten

geweest:

11 maart – lezing voor de Benedictijnen van de Sint Willibrordabdij

5 maart – Vleuten, ‘Vieren en vasten in tijden van ecologische crisis’, Torenpleinkerk, 19.30 uur

29 februari – Utrecht, ‘Groen denken, doen en geloven, studiedag over Groene theologie‘, Johanneskerk, 10-16 uur.

22 februari – Hengelo, Waterstaatskerk, 10.00 uur (zie ook Hengelo’s Weekblad)

16 februari – Utrecht, ‘Groener geloven, groener leven’, Pauluskerk, 15-17 uur

4 februari -Tilburg, lezing & gesprek ‘Groene Theologie, de relatie met Laudato Si ‘ en ons eigen leven’, Zusters van Liefde en bondgenoten

2 februari  – Vries, ‘Een zondagmorgen met …  Trees van Montfoort’, Bonifatiuskerk, 10 uur

26 januari  2020 – Jorwerd, Nijkleaster, 14.30 uur

24 januari – Rhenen, oecumenisch café Rhenen/Kesteren, 16.00 uur

19 januari – Nuenen, open preekstoel, 10 uur

3 januari 2020 – Breda, ecogerechtigheid, congres Vereniging Voor Theologie

14 december 2019- Heeswijk-Dinther, abdij van Berne, Groene theologie, 14.30 uur

5 sept, 3 okt, 7 nov en 12 dec 2019 – Utrecht, stiltemeditaties in de Lutherse kerk, thema: schepping, 16.15-17.45 uur

6 december 2019 Mooi Verhaal, Assen, 15 uur

30 november 2019- Utrecht, inspiratiedag De Graal ‘Om al wat leeft’ – duurzaamheid en christelijke spiritualiteit, 10.30-16.30 uur

17 november 2019 – Dokkum, Grote kerklezing: Groene theologie – christelijk geloof in een tijd van klimaatverandering, 15 uur.

10 november 2019 – Zwijndrecht / Hendrik Ido Ambacht, lezing ‘Het kan groener’, 15.00 uur

3 november 2019 – Burgum, Dénkdag voor gewas en arbeid, 15-17 uur

1 november 2019 – Breda, studiemiddag ‘Groene theologie: theologie in de context van de ecologische crisis’, in de Oecumenische Ekklesia, 13.30-16.00 uur

18 oktober 2019 – Oosterbeek, lunchbijeenkomst, Remonstrantse kerk, 12-13.30 uur

10 oktober 2019 – Bilthoven, ‘Groene theologie: een ander christelijk geluid over duurzaamheid’, in de Centrumkerk, 19.30-21.00 uur

8 oktober 2019 – Den Haag, De christelijke religie en de ecologische crisis, Bosbeskapel, 16.45-17.45 uur.

7 oktober 2019 – Arnhem, ‘De zorg voor ons gemeenschappelijk huis’, emeriti van het bisdom Utrecht

5 oktober 2019 – Zwolle, ‘De Bijbel over ecologische gerechtigheid’ op de Groene Kerkendag 2019 9.30-15.00 uur

21 september 2019 – Warnsveld, 15-17 uur

17 september 2019 – Amersfoort, ‘profetische pitch’ op het preekfestival

13 september 2019 – Leuven, ‘The invisibility of the non-human world’, ESWTR-conferentie 2019

1 september 2019 – Amersfoort, lezing en gesprek op de Dag van de schepping: ‘Geloven tot je groen ziet. Ecologisch denken als geloofsvorm – Hoe doen we dat?’ 

8 maart 2019 – Groningen, lezing ‘Theologie die recht doet aan de aarde en aan vrouwen’ op de studiemiddag Leve de aarde!

19 mei 2019 – Oegstgeest, lezing & gesprek ‘Leven in al zijn volheid: de Bijbel als inspiratiebron voor duurzaam leven’,
15.00-17.30 uur (Zin op Zondag)

27-28 juni 2019 – Posteldagen diakens en echtgenotes van het bisdom Den Bosch

– 12 maart 2016 – De ene wereld: ecotheologie van rentmeesterschap tot verbondenheid lezing voor de NLVB

– 12 juni 2015 – ‘Verlossing van de schepping’ lezing op de studiedag van het netwerk Theologie en Duurzaamheid

(de leergang Geloven in de postmoderne samenleving van De Zinnen gaat niet door, dus ook niet mijn colleges over de ecologische theologie van Catherine Keller)