Komende lezingen, retraites en studiedagen (overdag, slechts bij hoge uitzondering ‘ s avonds)

De hier vermelde bijeenkomsten zijn openbaar. Iedereen is welkom.

19 januari  – Nuenen, open preekstoel, 10 uur

24 januari – Rhenen, oecumenisch café Rhenen/Kesteren, 16.00 uur

26 januari  2020 – Jorwerd, Nijkleaster, 14.30 uur

2 februari  – Vries

16 februari – Utrecht, ‘Groener geloven, groener leven’, Pauluskerk, 15.00 uur

22 februari – Hengelo

29 februari – Utrecht, ‘Groen denken, doen en geloven, studiedag over Groene theologie‘, Johanneskerk

5 maart – Vleuten

27 maart – Amsterdam, ‘Groene theologie – Theologie in de context van de ecologische crisis’, Stadsklooster La Verna, Amsterdam, 14-16 uur

29 maart – Schoonhoven, Kruispoortlezing, in de Remonstrantse kerk, 14 uur

5 april – Kampen, Groen denken, doen èn geloven, Lutherse kerk, 15 uur

16 april – Bussum, lezing Groene theologie, in de Lutherse Kerk, 14 uur

25 april – Groningen, Pepergasthuiskerk

4 mei – Leuven, Gods scheppende aanwezigheid of waarom theologie groen moet zijn, theologische kernlezing studiedag Katholieke Universiteit Leuven over scheppingsgeloof en ecologie.

16 mei – Hengelo, Remonstrantse kerk

26 mei – Den Haag, Bethelkerk

geweest:

14 december – Heeswijk-Dinther, abdij van Berne, Groene theologie, 14.30 uur

5 sept, 3 okt, 7 nov en 12 dec – Utrecht, stiltemeditaties in de Lutherse kerk, thema: schepping, 16.15-17.45 uur

6 december Mooi Verhaal, Assen, 15 uur

30 november – Utrecht, inspiratiedag De Graal ‘Om al wat leeft’ – duurzaamheid en christelijke spiritualiteit, 10.30-16.30 uur

17 november – Dokkum, Grote kerklezing: Groene theologie – christelijk geloof in een tijd van klimaatverandering, 15 uur.

10 november – Zwijndrecht / Hendrik Ido Ambacht, lezing ‘Het kan groener’, 15.00 uur

3 november – Burgum, Dénkdag voor gewas en arbeid, 15-17 uur

1 november – Breda, studiemiddag ‘Groene theologie: theologie in de context van de ecologische crisis’, in de Oecumenische Ekklesia, 13.30-16.00 uur

18 oktober – Oosterbeek, lunchbijeenkomst, Remonstrantse kerk, 12-13.30 uur

10 oktober – Bilthoven, ‘Groene theologie: een ander christelijk geluid over duurzaamheid’, in de Centrumkerk, 19.30-21.00 uur

8 oktober – Den Haag, De christelijke religie en de ecologische crisis, Bosbeskapel, 16.45-17.45 uur.

7 oktober – Arnhem, ‘De zorg voor ons gemeenschappelijk huis’, emeriti van het bisdom Utrecht

5 oktober – Zwolle, ‘De Bijbel over ecologische gerechtigheid’ op de Groene Kerkendag 2019 9.30-15.00 uur

21 september – Warnsveld, 15-17 uur

17 september – Amersfoort, ‘profetische pitch’ op het preekfestival

13 september – Leuven, ‘The invisibility of the non-human world’, ESWTR-conferentie 2019

1 september – Amersfoort, lezing en gesprek op de Dag van de schepping: ‘Geloven tot je groen ziet. Ecologisch denken als geloofsvorm – Hoe doen we dat?’ 

8 maart – Groningen, lezing ‘Theologie die recht doet aan de aarde en aan vrouwen’ op de studiemiddag Leve de aarde!

19 mei 2019 – Oegstgeest, lezing & gesprek ‘Leven in al zijn volheid: de Bijbel als inspiratiebron voor duurzaam leven’,
15.00-17.30 uur (Zin op Zondag)

27-28 juni Posteldagen diakens en echtgenotes van het bisdom Den Bosch

De ene wereld: ecotheologie van rentmeesterschap tot verbondenheid lezing voor de NLVB

‘Verlossing van de schepping’ lezing op de studiedag van het netwerk Theologie en Duurzaamheid 12 juni 2015

(de leergang Geloven in de postmoderne samenleving van De Zinnen gaat niet door, dus ook niet mijn colleges over de ecologische theologie van Catherine Keller)