Komende lezingen, retraites en studiedagen (overdag, slechts bij hoge uitzondering ‘ s avonds)

5 sept, 3 okt, 7 nov en 12 dec – Utrecht, stiltemeditaties in de Lutherse kerk, thema: schepping, 16.15-17.45 uur

1 november – Breda, studiemiddag ‘Groene theologie: theologie in de context van de ecologische crisis’, in de Oecumenische Ekklesia, 13.30-16.00 uur

3 november – Burgum, Dénkdag voor gewas en arbeid, 15-17 uur

10 november – Zwijndrecht / Hendrik Ido Ambacht, lezing Het kan groener, 15.00 uur

17 november – Dokkum, Grote kerklezing: Groene theologie – christelijk geloof in een tijd van klimaatverandering, 15 uur.

30 november – Utrecht, inspiratiedag De Graal ‘Om al wat leeft’ – duurzaamheid en christelijke spiritualiteit, 10.30-16.30 uur

6 december – Assen, 15 uur

14 december – Heeswijk-Dinther, abdij van Berne

18 januari  – Nuenen, open preekstoel, 10 uur

26 januari  2020 – Jorwerd, Nijkleaster, 14.30 uur

2 februari  – Vries

16 februari – Utrecht, lezing Pauluskerk/Tuindorpkerk, 15.00 uur

29 februari – Utrecht, studiedag leerhuis Johanneskerk

29 maart – Schoonhoven

16 april – Bussum, lezing Groene theologie, in de Lutherse Kerk, 14 uur

25 april – Groningen, Pepergasthuiskerk

4 mei – Leuven, theologische kernlezing studiedag Katholieke Universiteit Leuven over scheppingsgeloof en ecologie.

20-24 mei 2020 – Baden-Baden, keynote lecture (ANDANTE, alliantie van Katholieke Vrouwenverenigingen in Europa)

geweest:

18 oktober – Oosterbeek, lunchbijeenkomst, Remonstrantse kerk, 12-13.30 uur

10 oktober – Bilthoven, ‘Groene theologie: een ander christelijk geluid over duurzaamheid, in de Centrumkerk, 19.30-21.00 uur

8 oktober – Den Haag, De christelijke religie en de ecologische crisis, Bosbeskapel, 16.45-17.45 uur.

7 oktober – Arnhem, ‘De zorg voor ons gemeenschappelijk huis’, emeriti van het bisdom Utrecht

5 oktober – Zwolle, ‘De Bijbel over ecologische gerechtigheid’ op de Groene Kerkendag 2019 9.30-15.00 uur

21 september – Warnsveld, 15-17 uur

17 september – Amersfoort, ‘profetische pitch’ op het preekfestival

13 september – Leuven, ‘The invisibility of the non-human world’, ESWTR-conferentie 2019

1 september – Amersfoort, lezing en gesprek op de Dag van de schepping: ‘Geloven tot je groen ziet. Ecologisch denken als geloofsvorm – Hoe doen we dat?’ 

8 maart – Groningen, lezing ‘Theologie die recht doet aan de aarde en aan vrouwen’ op de studiemiddag Leve de aarde!

19 mei 2019 – Oegstgeest, lezing & gesprek ‘Leven in al zijn volheid: de Bijbel als inspiratiebron voor duurzaam leven’,
15.00-17.30 uur (Zin op Zondag)

27-28 juni Posteldagen diakens en echtgenotes van het bisdom Den Bosch

De ene wereld: ecotheologie van rentmeesterschap tot verbondenheid lezing voor de NLVB

‘Verlossing van de schepping’ lezing op de studiedag van het netwerk Theologie en Duurzaamheid 12 juni 2015

(de leergang Geloven in de postmoderne samenleving van De Zinnen gaat niet door, dus ook niet mijn colleges over de ecologische theologie van Catherine Keller)