Komende lezingen, retraites en studiedagen (overdag, slechts bij hoge uitzondering ‘ s avonds)

1 september – Amersfoort, lezing en gesprek op de Dag van de schepping: ‘Geloven tot je groen ziet. Ecologisch denken als geloofsvorm – Hoe doen we dat?’  Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31, 14.30-16.30 uur

12-17 september – Leuven, ‘The invisibility of the non-human world’, ESWTR-conferentie 2019

21 september – Warnsveld, 15-17 uur

5 oktober – Zwolle, Groene Kerkendag 2019 9.30-15.00 uur

10 oktober – Bilthoven, ‘Groene theologie: een ander christelijk geluid over duurzaamheid’, in de Centrumkerk, 19.30-21.00 uur

1 november – Breda, studiemiddag’ Groene theologie: theologie in de context van de ecologische crisis’, in de Oecumenische Ekklesia, 13.30-16.00 uur

3 november – Bergum/Burgum, 15-17 uur

10 november – Zwijndrecht / Hendrik Ido Ambacht, lezing Klimaatverandering en rentmeesterschap, 15.00 uur

17 november – Dokkum, Grote kerklezing

30 november – Utrecht, inspiratiedag De Graal

26 januari 2020 – Jorwerd

2 februari 2020 – Vries

25 april 2020 – Groningen

20-24 mei 2020 – Baden-Baden, keynote lecture (ANDANTE, alliantie van Katholieke Vrouwenverenigingen in Europa)

geweest:

8 maart – Groningen, lezing ‘Theologie die recht doet aan de aarde en aan vrouwen’ op de studiemiddag Leve de aarde!

19 mei 2019 – Oegstgeest, lezing & gesprek Leven in al zijn volheid: de Bijbel als inspiratiebron voor duurzaam leven,
15.00-17.30 uur (Zin op Zondag)

27-28 juni Posteldagen diakens en echtgenotes van het bisdom Den Bosch

(de leergang Geloven in de postmoderne samenleving van De Zinnen gaat niet door, dus ook niet mijn colleges over de
ecologische theologie van Catherine Keller)