Groene theologie

Groene theologie (Skandalon, 8 maart 2019) Paperback met flappen, 320 blz., €27,50  beste theologische boek van 2019. recensiesinterviews / artikelen en blogs / gespreksmateriaal

Volgens de jury is Groene Theologie een “hyper-urgent en noodzakelijk boek”. Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig, want met braaf rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer.”

“…dit fantastisch mooie, hoogst actuele en aanstekelijke geschreven boek is een rijpe vrucht van theologische reflectie en eruditie, in vruchtbaar gesprek gebracht met kerkelijke en maatschappelijke praktijken waarin je ademt en met de vele stemmen en bronnen die voor het vergroenen van theologie van belang zijn” zei prof. dr. Heleen Zorgdrager bij de  boekpresentatie.