bijbelplaatsen

pagina

voetnoot

Genesis 1-2,4

29, 54, 56-68, 76, 85, 91, 98, 101, 103, 108, 110, 113, 174, 175, 186, 215, 222-226, 261

281, 339, 344,351, 416

Genesis 1,2

51, 63-67, 95, 110, 111,214, 215, 220-222

239

Genesis 1,4

226

 

Genesis 1,5.8.10

76

 

Genesis 1,11-25

262-263

 

Genesis 1,26-28

59-63, 80, 126, 143, 158, 163, 172

336

Genesis 1,28

29

334

Genesis 1 en 2

160

177

Genesis 2

68-69, 75, 108

339

Genesis 2,15

60, 61, 143, 145, 163

 

Genesis 2,19

 

334

Genesis 1 en 2

54

305

Genesis 1 t/m 3

56

 

Genesis 2 en 3

61, 68-74,131, 174

209

Genesis 2,6

95

 

Genesis 2,7

68

 

Genesis 3

69-74

 

Genesis 4,11-12

 

212

Genesis 6-9

62, 108-113

203, 341

Genesis 7,11

 

339

Genesis 8,1

66

 

Genesis 9

53, 111-113, 163

341

Genesis 9,2-3

60, 91

 

Genesis 15,12.17

 

413

Exodus

74, 225

295

Exodus 7-12

106

 

Exodus 20, 8-11

113

 

Exodus 23

106, 114

 

Leviticus 25

114

 

Deuteronomium

74

295

Deuteronomium5,12-15

107, 113

 

Deuteronomium17,20

63

 

Deuteronomium20,19-20

52

 

Deuteronomium22,4

107

 

Deuteronomium25,4-7

107

 

1 Koningen 4,29-33

95-96

 

2 Koningen 3,25

52

 

Job

54, 86-92, 152, 171, 204

89

Job 5,22-23

127

 

Job 7,17

80

 

Job 12,7-10

97

 

Job 38-42,6

87-92, 175

164, 187, 264

Psalmen: scheppingspsalmen

54, 76-86, 123, 132, 139, 152, 165,262

935, 960

Psalmen:

 

 

†† 8

14, 60, 61, 79-80, 85, 144,

179,246, 334

†† 19,2-4

77

 

†† 24,1

144

 

†† 33,6

66

 

†† 36,7

107

 

†† 42

208

 

†† 49,11-21

331

 

†† 66,1-4

81

 

†† 69,35

81

 

†† 74,13-14

89

 

†† 90,2

65

 

†† 96,1.11-12

81

 

†† 98,4-9

76-77

 

†† 103,22

81

 

†† 104

56, 58, 78-79, 108, 160, 175, 146, 246

164

†† 136,5-9

77

 

†† 139,13

94

 

†† 148

81, 160, 246

264

†† 150,6

81

 

Spreuken

152

 

Spreuken 1-9

92-97

 

Spreuken 1,7-8

97

 

Spreuken 1,22-25

93, 103

 

Spreuken 3,19

95

151

Spreuken 8

93, 94-96, 166

203, 305

Spreuken12,10

107

 

Prediker 3,18-20

107

 

Hooglied

73-74

 

Hooglied 1,16-17

73

 

Hooglied 2,3

73

 

Hooglied 3,1-4

73

230

Jesaja 11,6-9

120, 124, 126, 127

 

Jesaja 13,8

 

389

Jesaja 24,4

 

408

Jesaja 27,1

87

187

Jesaja 32,15

159

 

Jesaja 33,9

 

408

Jesaja 35,1-7

128

 

Jesaja 35,9

 

404

Jesaja 40-55 (Deutero-Jesaja)

74-76, 94, 105, 123

 

Jesaja 40,12-31

74-75, 77

 

Jesaja 41,1

76

 

Jesaja 42,5

75

 

Jesaja 41,17-20

76, 123

 

Jesaja 43,1-7

76

 

Jesaja 44,23

80

 

Jesaja 45,18

123

 

Trito-Jesaja (Jesaja 56-66)

130

 

Jesaja 65,17-25

129-130

416

Jesaja 66,7-9

 

389

Jesaja 66,22

 

416

Jeremia 4,28

 

408

Jeremia 12,4.11

 

408

Jeremia 23,10

 

408

EzechiŽl 32,2-4

107

 

EzechiŽl 34,25

127

 

DaniŽl 3,51-90 (toevoegingen bij DaniŽl)

5, 81-82

264

Hosea 2,20

127

 

Hosea 4,1-3

126

408

JoŽl

121, 128-129

 

JoŽl 1,4

107

 

JoŽl 1,10

235, 979

 

JoŽl 2,21

70, 80

 

JoŽl 2,21-24

129

 

Amos 1,2

408

 

Jona 3,7-8

110

 

Jona 4,10-11

107

 

Zacharia 2,8

106

 

Wijsheid 7,22

95

 

Wijsheid 7,24-27

96, 101

 

Wijsheid 9,1-9

95, 103

313

Wijsheid 18,15

103

 

Sirach

92, 94,

 

Sirach 24,3

95

 

Sirach 24,8-12

103

 

Baruch

92, 94

 

Baruch 3,9-4,4

94

 

 

 

 

MatteŁs 11,19

98

 

MatteŁs 11,28-30

99

 

MatteŁs 28,16-19

99

 

MatteŁs 7 and 8

118

 

MatteŁs 10,16

118

 

MatteŁs 6,26

118

 

MatteŁs 10,29-31

119

 

MatteŁs 12,11-12

119

 

MatteŁs 24,8

133

 

MatteŁs 25,31-46

134

 

MatteŁs 8,18.23-27

 

306

MatteŁs 14,22-33

 

308

MatteŁs 20,8

 

456

MatteŁs 27,45.51

 

973

Marcus 1,13

120-121, 124

 

Marcus 4,26-34

261

 

Marcus 4,35-41

98

 

Marcus 5,1-20

119-120

 

Marcus 6,30-44

 

1015

Marcus 6,47-54

98

 

Marcus 9,2-13

 

960

Marcus 13,8

133

389

Marcus 13,31

121

 

Lucas 2,40.52

98

 

Lucas 4,18-19

124

 

Lucas 8,3

 

456

Lucas 8,22-25

306

 

Lucas 10,25-37

135

 

Lucas 12,6-7

 

373

Lucas 12,24

 

373

Lucas 14,5

119

 

Lucas 16,1-8

 

456

Lucas 21,15

99

306

Johannes 1

102-104, 228

 

Johannes 1,7

136

 

Johannes 1,14

258

 

Johannes 2

134

 

Johannes 3,2

136

 

Johannes 4,5-42

134-138

 

Johannes 6,16-21

 

308

Johannes 6,35

134

 

Johannes 10,10

 

 

Johannes 17,3

 

 

Johannes 19,14

136

 

Johannes 20

72-73

230,414

Johannes 21

259

 

Handelingen 15,28-29

112

 

Romeinen 8,18-23

56, 85, 124-126, 133

235, 573

1 KorintiŽrs 1,24

96, 100

 

1 KorintiŽrs 2,7-8

100

 

1 KorintiŽrs 2,13

100

 

1 KorintiŽrs 12,8

100

 

1 KorintiŽrs 9,9-10

119

 

1 KorintiŽrs 15

 

388

EfeziŽrs 4,6

 

327

Filippenzen 2

 

388

Filippenzen 2,6-8

 

666, 845

Filippenzen 2,10

81

 

Kolossenzen 1,15-20

98, 100-101, 103, 105-106, 123-124, 162, 212, 236, 258

974

HebreeŽn 2,6-9

 

246

HebreeŽn 4,1.2.9-11

117

 

2 Petrus 3,10

121

 

Openbaring

121, 130-134

 

Openbaring 2,7

 

220

Openbaring 5,13

81, 132

 

Openbaring 12

132-133

 

Openbaring 13,1-2

131

 

Openbaring 20,11-12

133

 

Openbaring 21,1-22,5

131-132

 

Openbaring 22,1-2

131, 134