geloof en duurzaamheid

VMC047kleinerDe afgelopen jaren heb ik me als theologe grondig verdiept in het thema geloof en duurzaamheid. Ik geef lezingen, schrijf artikelen leid kerkdiensten en geef adviezen over thema’s rond ecotheologie. Onder meer:

- artikel ‘Geloof Aarden’ in Wijs september 2017

- artikel ‘Geboeid door Kune Biezeveld. Ook in de natuur is God te vinden.’ in Soteria. Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning. 34e jaargang, nummer 2, 2017

- artikelEcofeministische theologie in theorie en praktijk in Tijdschrift voor Geestelijk Leven themanummer De aarde die ons draagt en leidt Jaargang 72, nr 6

- artikel ‘De aarde is van God’ in Tussenruimte 2016-2

- artikel ‘Laudato Si’ en ecofeminisme’ in Zijspiegel 5

- advies voor de opzet van een cyclus van acht kerkdiensten in de cyclus ‘Verbonden-met-al-wat-is’ in de Janskerk in Utrecht

- lezing ‘De ene wereld: ecotheologie van rentmeesterschap tot verbondenheid’ voor de NLVB

- lezingVerlossing van de schepping’ op de studiedag van het netwerk Theologie en Duurzaamheid 12 juni 2015

- artikel ‘Voedsel voor lichaam en ziel’ in Herademing maart 2013 (’Koken en eten verbindt mij met de rest van de schepping. En daarmee ook met de Schepper. Het houdt me, net als veel andere huishoudelijke taken, bij de aarde.’ Over het bereiden van een grote vis en over modderige wortels, over tijd en aandacht, over anders vasten als levenshouding.)

- artikel ‘Geloof en groen’ in Wijs 2013

- workshopSchepping’ op de Vrouwensynode 2012

- artikel ‘Brood genoeg’ in Wijs 2009