AdviesTrainingCoaching  onderzoek, advies, training en coaching

 

 

 

 

 

 

voorbeelden:

-  maart 2019 is Groene Theologie verschenen bij uitgeverij Skandalon. Met steun van het Catherina Halkes Fonds Stichting Zonneweelde en Vrienden  van Oikos. Het resultaat van jaren onderzoek naar een ecologische theologie voor het Nederlands taalgebied.

- Training voorlezen in kerkdiensten (houding, stemgebruik, gebruik van de ruimte, tot spreken brengen van de tekst, contact met de hoorders)

- advies voor de opzet van een cyclus van acht kerkdiensten in de cyclus ‘Verbonden-met-al-wat-is’ in de Janskerk in Utrecht

- Onderzoek naar de achterban van de Oecumenische Vrouwensynode. (Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder de deelnemers van de vrouwensynode2012 naar hun betrokkenheid bij organisaties op het gebied van vrouw en geloof.)

- Lidmaatschap redactionele werkgroep nieuwe Nederlandstalige Liederen voor het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (verschenen in 2013)

- Training voor webredacties in journalistiek schrijven

- Workshop ‘Schrijven voor een breder publiek’ voor wetenschappers

- Lezing ‘Bidden als voorganger, voorgaan in gebed

- Communicatieplan, ondernemingsplan, webtekst, foldertekst en advies aan beginnende ondernemers, bijv. GerdienGriffioen-tuinadvies, Creative Coaching, Loopbaan belicht.

zie ook: groene theologie

- Schrijven ondernemingsplan voor Creatieve Coaching

- Artikel Als het maar bijbels is. Maria in de protestantse traditie. in Werkkatern 23, stichting ‘Midden onder U’

- Interview met Elisabeth Schüssler Fiorenza voor Volzin.