AdviesTrainingCoaching  onderzoek, advies, training en coaching

 

 

 

 

 

 

voorbeelden:

-  maart 2019 verschijnt Groene Theologie bij uitgeverij Skandalon. Met steun van het Catherina Halkes Fonds Stichting Zonneweelde en Vrienden  van Oikos. Het resultaat van jaren onderzoek naar een ecologische theologie voor het Nederlands taalgebied.

- Onderzoek naar de achterban van de Oecumenische Vrouwensynode. (Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder de deelnemers van de vrouwensynode2012 naar hun betrokkenheid bij organisaties op het gebied van vrouw en geloof.)

- Lidmaatschap redactionele werkgroep nieuwe Nederlandstalige Liederen voor het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (verschenen in 2013)

- Trainingen voor lectoren (die voorlezen in kerkdiensten)

- Training voor webredacties in journalistiek schrijven

- Workshop ‘Schrijven voor een breder publiek’ voor wetenschappers

- Lezing ‘Bidden als voorganger, voorgaan in gebed’ voor de pastores van het bisdom Breda.

- Artikelen voor Lokale Agenda 21 Boxtel

- Communicatieplan, ondernemingsplan, webtekst, foldertekst en advies aan beginnende ondernemers, bijv. GerdienGriffioen-tuinadvies, Creative Coaching, Loopbaan belicht.

zie ook: groene theologie

- Schrijven ondernemingsplan voor Creatieve Coaching

- Artikel Als het maar bijbels is. Maria in de protestantse traditie. in Werkkatern 23, stichting ‘Midden onder U’

- Interview met Elisabeth Schüssler Fiorenza voor Volzin.