AdviesTrainingCoaching  onderzoek, advies, training en coaching

 

 

 

 

 

 

voorbeelden:

- in uitvoering: onderzoek naar een christologie vanuit ecofeministisch perspectief. Met steun van het Catherina Halkes Fonds.

- Onderzoek naar de achterban van de Oecumenische Vrouwensynode. (Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder de deelnemers van de vrouwensynode2012 naar hun betrokkenheid bij organisaties op het gebied van vrouw en geloof.)

- Lidmaatschap redactionele werkgroep nieuwe Nederlandstalige Liederen voor het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (verschenen in 2013)

- Trainingen voor lectoren (die voorlezen in kerkdiensten)

- Training voor webredacties in journalistiek schrijven

- Workshop ‘Schrijven voor een breder publiek’ voor wetenschappers

- Lezing ‘Bidden als voorganger, voorgaan in gebed’ voor de pastores van het bisdom Breda.

- Artikelen voor Lokale Agenda 21 Boxtel

- Communicatieplan, ondernemingsplan, webtekst, foldertekst en advies aan beginnende ondernemers, bijv. GerdienGriffioen-tuinadvies, Creative Coaching, Loopbaan belicht.

zie ook: geloof en duurzaamheid

- Schrijven ondernemingsplan voor Creatieve Coaching

- Artikel Als het maar bijbels is. Maria in de protestantse traditie. in Werkkatern 23, stichting ‘Midden onder U’

- Interview met Elisabeth Schüssler Fiorenza voor Volzin.